LELBĀL Vācijā

Hanoveras draudze

Dievkalpojumi Marka baznīcas draudzes zālē
(Hohenzollernstr. 54, D-30161 Hannover)
Diakone Laima Urdze
Sakarniece Velta Lange
Strousbergstrasse 12b, D-30627 Hannover

Tālr. 0511-4582072

KONTAKTINFORMĀCIJA

49 0 421440288

www.baznica.de

Map Data
Map data ©2019 GeoBasis-DE/BKG (©2009)
Map DataMap data ©2019 GeoBasis-DE/BKG (©2009)
Map data ©2019 GeoBasis-DE/BKG (©2009)
Map
Satellite