Hamiltonas Latviešu biedrība

Hamiltonas Latviešu biedrības mērķis ir: 
1) Attīstīt latviešu kultūru, veicinot latviešu kultūras pasākumus;
2) Atbalstīt latviešu skolas, nometnes un citus latviskas audzināšanas pasākumus;
3) Atbalstīt jauniešus tālākai latviskai izglītībai;
4) Sadarboties ar citām līdzīgām organizācijām;
5) Radīt iespēju izklaidēties.

Kontaktpersona: Arnolds Smiltnieks, HLB priekšsēdisKontakti

905 648 3539


Kartes dati
Informācija par karti ©2018 Google
Kartes datiInformācija par karti ©2018 Google
Informācija par karti ©2018 Google
Karte
Satelīts