Dalies:
03
Mar

Sv. Pēterburgas Latviešu Biedrība aicina dalībniekus uz pilnsapulci Biedrības namā Floridā, ASV

03
Mar
  • 03. Mar. 2018, 13.00 - 18.00

Sestdien, 3. martā, plkst. 13.00 Biedrības namā notiks biedrības pilnsapulce, kurā notiks valdes vēlēšanas, budžeta pieņemšana un lemšana par Biedrības turpmāko darbību. Katra biedra viedoklis ir ļoti svarīgs. Lūdzam aktīvi iesaistīties lēmumu pieņemšanā!

Noslēgumā balstiesīgos cienās ar pankūkām, zafti un desiņām.

Nopietni aicinām visus Biedrības biedrus ierasties!

Pēc sapulces, plkst. 15;00, paredzēta biedrības īpašumā esošo gleznu atklāta izsole ar noteiktu sākuma cenu katrai gleznai, ko iespējams pārsolīt. Ja sākuma cena nav pārsolīta, gleznu var iegādāties par sākumā noteikto summu. Pircējam jābūt pašam klāt Biedrības namā vai arī jānozīmē pilnvarota persona, kas rīkojas pircēja vārdā. Par iegādāto gleznu nogādāšanu dzīves vietā ir atbildīgs pats pircējs. Ja pirmajā reizē netiks izsolītas visas gleznas, izsole turpināsies. Nākošā izsolīšana notiks 10. martā, pēc Daugavas Vanagu rīkotā Karavīru vakara.

Tuvākā laikā izsūtīsim pa internetu gleznu fotogrāfijas, lai katrs varētu iepazīties ar piedāvājumu.