Dalies:
21
Jan

Minhenes latviešu draudze ielūdz uz dievkalpojumu ar dievgaldu

21
Jan
  • 21. Jan. 2018, 12.00 - 15.00

Minhenes latviešu draudze ielūdz uz dievkalpojumu ar dievgaldu, svētdien, 2018. gada 21. janvārī plkst. 12:00 Minhenē, Augustinum Neufriedenheim Simeona kapelā.

Prāvests Klāvs Bērziņš ievedīs amatā jauno Minhenes latviešu luterāņu draudzes mācītāju Rinaldu Gulbi. Liturģiju vadīs mācītāja Dr. Ilze Ķezbere-Härle.

Pēc dievkalpojuma sadraudzība tuvējā kafejnīcā.

Mīļi aicināti latvieši ar radiem un draugiem no tuvienes un tālienes.