Dalies:
13
Mar

Latviešu biedrība Austrijā aicina uz kārtējo pilnsapulci 13. martā, Vīnē

13
Mar
  • 13. Mar. 2018, 19.15 - 21.15

Saskaņā ar Latviešu biedrības Austrijā (turpmāk - LBA) statūtu 9§ 1.punktu un sakarā ar esošās LBA valdes pilnvaru termiņa beigām tiek sasaukta kārtējā pilnsapulce šā gada 13.martā plkst. 19:15, Vīnē 1010, Bauernmarkt 18, 4. stāvā ("Das Elite-Lyzeum" telpās).


Kārtējās LBA pilnsapulces dienas kārtībā iekļauti šādi jautājumi:
- Sapulces pilnvaru apstiprināšana;
- Dienas kārtības apstiprināšana;
- LBA prezidenta Ulda Kalniņa ziņojums;
- LBA revidentu ziņojums;
- LBA valdes vēlēšanas;
- Dažādi (2018.g. paredzētie LBA projekti, ELA kopsapulce Vīnē, bibliotēkas izveidošanas nepieciešamība u.c.).


Atgādinam arī par LBA biedru gada maksu, kas saskaņā ar līdzšinējiem lēmumiem ir noteikta EUR 20,- gadā. Lūdzam šo summu pārskaitīt uz LBA kontu:
Lettische Gemeinschaft in Österreich
banka: UniCredit Bank Austria AG
BIC: BKAUATWW
IBAN: AT86 1200 05060 7003 0633

Ja Jūs vel neesat LBA biedrs un vēlaties par tādu kļūt, Jums ir jānosūta e-pasts brīvā formā uz office@latviesi.at norādot Vārdu, Uzvārdu, adresi un e-pastu. Pēc pieteikuma saņemšanas biedrības valde pieņem lēmumu par jauna LBA biedra uzņemšanu.​