Dalies:
14
Jan

GĒTEBORGAS ev. lut. draudzes dievkalpojums 14. janvārī

14
Jan
  • 14. Jan. 2018, 14.00 - 15.00

Gēteborgas latviešu ev. lut. draudzes

Epifānijas laika otrā svētdiena dievkalpojums
Svētdien 14. janvārī, plkst. 14.00

Hāgas baznīcā (Haga Östergata 30, Gēteborgā)

“Kalpojiet Kungam uzticībā no visas sirds, jo, redzi, kādas varenas lietas viņš jums darījis!” 1Sam 12:24

Dievkalpojumu vadīs prāveste Ieva Graufelde.
Pie ērģelēm Peter Vågsjö.

Pēc dievkalpojuma sadraudzība Hāgas draudzes telpās.

Visi sirsnīgi gaidīti!