Dalies:
22
Apr

ELA un DV Vācijā aicina uz dalību Latvijas Lielajā Talkā Latviešu centrā "Bērzaine," Vācijā

22
Apr
  • 22. Apr. 2017, 10.04 - 18.04

Lai palīdzētu Latvijas “zaļajam vēstījumam” izskanēt tālu aiz tās robežām un atbalsoties arī katra ārpus Latvijas mītoša latvieša domās un darbos, Eiropas Latviešu apvienības (ELA) aicinājumam piedalīties Latvijas Lielajā Talkā šogad atsaukušās latviešu kopienas visā Eiropā.

Šajās talkās diasporas latvieši aprūpēs Latvijai un latviešiem svarīgas vietas visā Eiropā un aicinās arī citus savu mītnes zemju iedzīvotājus ķerties pie grābekļiem, lai visi kopīgi veidotu tādu Eiropu, kuras saimē Latvija var lepni iesoļot savā otrajā simtgadē.

Talkošana tiks apvienota arī ar interesantām kultūras, jauniešu vai aktīva dzīvesveida iniciatīvām, muzikāliem starpbrīžiem un viktorīnām par Latviju un dabu/vidi. Diasporas talkotāji veidos video sižetus un fotogalerijas par savu darbošanos un iesaistīsies Lielās Talkas konkursā par Latvijas zaļā tēla veicināšanu pasaulē.

Talku vietas Eiropā

ELA aicinājusi sakopšanai izvēlēties Latvijai vai latviešiem nozīmīgas vietas Eiropā. Proti, vietas, kas īpaši saistītas ar Latvijas valstiskuma un tautas vēsturi (vēsturisku notikumu vietas, kapavietas u.c.), trimdas sabiedrisko vai kultūras aktivitāšu piemiņu (latviešu nami, draudzes nami, sabiedrisku akciju vai kultūras svētku vietas, u.c.), ar izcilu tautiešu dzīvi vai darbību saistītas vietas, kā arī ar pašreizējo diasporas sabiedrisko vai kultūras dzīvi saistītas vietas (saietu nami, Valsts svētku, Līgosvētku vai citu svētku vietas un to apkaime, latviešu organizācijas atbalstošu pašvaldību norādītas vietas u.c.).

Šogad talkošanu 22. aprīlī rīkos arī Daugavas Vanagi Vācijā

Kontaktpersona:
Inese Avena, inese@latviesi.com

Norises vieta: Latviešu centrs “Bērzaine”

Dienvidvācijas pilsētā Freiburgā jau vairāk kā 60 gadus atrodas latviešu kultūras centrs Bērzaine, kas ir viens no pēdējiem publiski pieejamiem latviešu īpašumiem Eiropā. Tā ir īsta “mazā Latvija”, kur iegriezties ikvienam ceļiniekam. Senā māja Cēringenas pilsdrupu pakājē, kas sākotnēji bija domāta kā latviešu kara invalīdu mītne, pakāpeniski pāraug mūsdienīgā viesu namā un ir latviešu kopienu un organizāciju pasākumu iecienīta norises vieta.

Saziņa ar ELA

Saziņai ar ELA lūdzam izmantot e-pastu ela@latviesi.com ar norādi “Talkas 2017”. Kontaktpersona ELA prezidijā ir Elīna Pinto (diasporas politikas referente, projektu koordinatore) – e.dzalbe@gmail.com (pēc nepieciešamības pieejama arī konkrētu talku rīkotāju kontaktinformācija).