Dalies:
03
Apr

Diasporas mediji apspriedīs nākotnes lomu Latvijas mediju un informācijas telpā

03
Apr
  • 03. Apr. - 04. Apr. 2018, 10.00 - 18.00

Turpinot pirmajā Eiropas Latviešu kongresā aizsākto darbu diasporas un Latvijas mediju telpas sasaistei, Eiropas Latviešu apvienība (ELA) 3.-4. aprīlī Rīgā pulcēs diasporas medijus un Latvijas partnerus: dažādu mediju un nozares politikas veidotāju pārstāvjus. Tikšanās mērķis ir nostiprināt diasporas mediju vietu Latvijas informatīvajā telpā, veidojot ciešāku praktisku sadarbību ar Latvijas partneriem un iezīmējot turpmākos soļus tālākai diasporas mediju platformas attīstīšanai.

Seminārā tiks apspriestas Latvijas mediju telpas attīstības tendences un diasporas mediju pienesums tajā, mediju dzīvotspējas finansiālie pamati un atbalsta iespējas, kā arī praktiski soļi sadarbības stiprināšanai ar Latvijas sabiedriskajiem medijiem, komercmedijiem un reģionālajiem medijiem. Seminārs arī iezīmēs turpmākos soļus saturiski spēcīgas, plaši pieejamas un finansiāli dzīvotspējīgas diasporas mediju platformas attīstīšanai.

Seminārā aicināti piedalīties diasporas mediju veidotāji un citi jauni informācijas telpas spēlētāji (diasporas sociālo tīklu vēstkopu moderatori un viedokļu līderi), kā arī partneri no Latvijas mediju nozares. Pieejamo vietu ietvaros seminārs būs atvērts arī citiem interesentiem. Pieteikšanās dalībai seminārā – ar uzaicinājumiem vai, līdz 26. martam rakstot uz ela@latviesi.com ar norādi “Mediju seminārs”.

Bet plašāka publika 3. aprīļa vakarā tiks aicināta uz atvērtu sarunu “Ko par Latviju lasa, skatās un saka diasporā un otrādi?”. Tā ļaus noskaidrot, kas ir tas, kas cilvēkus diasporā interesē par Latviju un kas Latvijā interesē par mūsējiem ārvalstīs? Un vai tas, kas cilvēkus pirmšķietami interesē, ir arī visnoderīgākais savstarpējas saiknes stiprināšanai?

Seminārs ar Daugavas Vanagu fonda Lielbritānijā atbalstu notiks viesnīcā “Radi un draugi” Rīgā.

Semināru finansiāli atbalsta Kultūras ministrija Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros. Šo simtgades pasākumu mērķis ir diasporas latviskās identitātes un saiknes ar Latviju saglabāšana un veicināšana, vienlaikus stiprinot sadarbību arī citās jomās. Sākot no 2017.gada līdz pat 2019.gada teju visos kontinentos norisināsies vairāk nekā 50 dažāda mēroga pasākumu, lai svinētu latvietību un lai demonstrētu, cik daudzveidīga var būt latviskā identitāte.

Par Eiropas Latviešu apvienību

ELA ir apvienojušās 23 latviešu un latviešu sadraudzības nevalstiskās organizācijas no 18 Eiropas valstīm ārpus Latvijas. ELA uzdevums ir veicināt biedru organizāciju saskaņotu darbību informācijas, latviskās izglītības un kultūras, pilsoniskās un ekonomiskās līdzdalības jomās. ELA aizstāv Eiropas latviešu diasporas intereses un veicina sadarbību starp biedru organizācijām un partneriem Latvijā. ELA ir Latvijā reģistrēta biedrība ar sabiedriskā labuma organizācijas statusu.