LELB Vācijā

Eslingenas draudze

Dievkalpojumi Dienvidu baznīcā – Südkirche
(Spitalsteige 3, D-73734 Esslingen)
Archibīskaps emeritus Elmārs Ernsts Rozītis
Priekšniece Inta Vīgante

Schauinslandstr. 37, D-71154 Nufringen
Tālr. 07032-83 470
inta@vigants.de

KONTAKTINFORMĀCIJA

07032 83 470

http://www.baznica.de

Map Data
Map data ©2019 GeoBasis-DE/BKG (©2009)
Map DataMap data ©2019 GeoBasis-DE/BKG (©2009)
Map data ©2019 GeoBasis-DE/BKG (©2009)
Map
Satellite