Par ELA 

Eiropas Latviešu apvienības (ELA) apvieno ārpus Latvijas reģistrētas latviešu un latviešu sadraudzības nevalstiskās organizācijas Eiropā. ELA darbības mērķis ir pārstāvēt latviešu diasporas intereses Eiropas mērogā, tās biedru organizāciju darbības saskaņošana informācijas, izglītības un kultūras jomā un sadarbības projektu veicināšana starp biedru organizācijām, kā arī ar radniecīgām citu tautību emigrantu organizācijām.

 

Eiropas latviešu apvienībā ir apvienojušās 20 latviešu un latviešu sadraudzības nevalstiskās organizācijas no 16 Eiropas valstīm ārpus Latvijas. ELA mērķis ir pārstāvēt Eiropas latviešu diasporas intereses, saskaņot tās biedru organizāciju darbību informācijas, latviskās izglītības, kultūras un pilsoniskās līdzdalības jomās, kā arī veicināt sadarbību starp biedru un radniecīgām organizācijām.

 

ELA ir Pasaules brīvo latviešu apvienības (PBLA) locekle.

Vairāk par ELA

ELA uzdevumi

ELA darbība šobrīd ir fokusēta uz Eiropā dzīvojošo Latvijas pilsoņu un etnisko latviešu interešu pārstāvēšanu pie Latvijas valdības (piem., dubultpilsonības jautājums, pilsoniskās līdzdalības veicināšana, latviskās izglītības pieejamība ārpus Latvijas, repatriācijas atvieglošana), uz latviešu diasporas organizāciju darbības stiprināšanu un savstarpējās sadarbības veicināšanu, piedāvājot informatīvu un materiālu atbalstu, kā arī uz latviešu kultūras un vēstures popularizēšanu Eiropā.

Sākot ar 2010. gadu, ELA piešķir finansējumu biedru organizāciju projektiem, kas vērsti uz vairāku latviešu kopienu sadarbību.

ELA mērķi

ELA darbības mērķis ir pārstāvēt latviešu diasporas intereses Eiropas mērogā, tās biedru organizāciju darbības saskaņošana informācijas, izglītības un kultūras jomā un sadarbības projektu veicināšana starp biedru organizācijām, kā arī ar radniecīgām citu tautību emigrantu organizācijām.

Ziņas

Video
No 27. aprīļa līdz 29. aprīlim notika ceturtie Reģionālie kultūras svētki Eiropā, Turcijā, Antālijā, kuros pulcējās Eiropas māksliniecisko kopu dalībnieki no 13 valstīm - Grieķijas, Francijas, Vācijas, Šveices, Dānijas, Zviedrijas, Lielbritānijas, Īrijas, Luksemburgas, Nīderlandes, Turcijas, Igaunijas, Latvijas.

Patīkamu skatīšanos!

Koda formāts - '<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/P_YMzdtBa-Y" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>'

Eiropas Latviešu apvienības prezidijs
KRISTAPS GRASIS
Prezidija loceklis, Latviešu kopības Vācijā padomes priekšsēdētājs

kristaps@web.de

+0049(0)1607270402

ELĪNA PINTO
Prezidija priekšsēdētāja, Luksemburgas-Latvijas asociācijas valdes locekle

e.dzalbe@gmail.com

+352691981524

MĀRIS PŪLIS
Prezidija loceklis, kasieris, Latviešu Nacionālās padomes Lielbritānijā padomes loceklis

moggyp@aol.com

+0044771074398

INGUNA GRIETIŅA
Prezidija locekle, Latviešu biedrības Īrijā valdes priekšsēdētāja

Ingunagrietina@ gmail.com

+353863386968

VITA KALNIŅA

Prezidija locekle, Latviešu biedrības Austrijā pārstāve

vita.kalnina@engage.lv

+436606189870

IEVA REINE

Prezidija locekle, Zviedrijas latviešu apvienības pārstāve

ievareine@hotmail.com

+46703402888

Elementu skaits: 6

Kontakti

https://www.ela.lv/

Bankas rekvizīti


                              Saņēmējs: Eiropas Latviesu apvieniba
                      IBAN: LV28HABA0551029318248
         Banka: Swedbank Latvija,

 BIC kods: HABALV22