Par ELA 

Eiropas Latviešu apvienības (ELA) apvieno ārpus Latvijas reģistrētas latviešu un latviešu sadraudzības nevalstiskās organizācijas Eiropā. ELA darbības mērķis ir pārstāvēt latviešu diasporas intereses Eiropas mērogā, tās biedru organizāciju darbības saskaņošana informācijas, izglītības un kultūras jomā un sadarbības projektu veicināšana starp biedru organizācijām, kā arī ar radniecīgām citu tautību emigrantu organizācijām.

 

Eiropas latviešu apvienībā ir apvienojušās 20 latviešu un latviešu sadraudzības nevalstiskās organizācijas no 16 Eiropas valstīm ārpus Latvijas. ELA mērķis ir pārstāvēt Eiropas latviešu diasporas intereses, saskaņot tās biedru organizāciju darbību informācijas, latviskās izglītības, kultūras un pilsoniskās līdzdalības jomās, kā arī veicināt sadarbību starp biedru un radniecīgām organizācijām.

ELA ir Pasaules brīvo latviešu apvienības (PBLA) locekle.
Vairāk par ELA

ELA uzdevumi

ELA darbība šobrīd ir fokusēta uz Eiropā dzīvojošo Latvijas pilsoņu un etnisko latviešu interešu pārstāvēšanu pie Latvijas valdības (piem., dubultpilsonības jautājums, pilsoniskās līdzdalības veicināšana, latviskās izglītības pieejamība ārpus Latvijas, repatriācijas atvieglošana), uz latviešu diasporas organizāciju darbības stiprināšanu un savstarpējās sadarbības veicināšanu, piedāvājot informatīvu un materiālu atbalstu, kā arī uz latviešu kultūras un vēstures popularizēšanu Eiropā.

Sākot ar 2010. gadu, ELA piešķir finansējumu biedru organizāciju projektiem, kas vērsti uz vairāku latviešu kopienu sadarbību.

ELA mērķi

ELA darbības mērķis ir pārstāvēt latviešu diasporas intereses Eiropas mērogā, tās biedru organizāciju darbības saskaņošana informācijas, izglītības un kultūras jomā un sadarbības projektu veicināšana starp biedru organizācijām, kā arī ar radniecīgām citu tautību emigrantu organizācijām.

Ziņas

ReTV: Eiropas Latviešu apvienības kopsapulce Londonā

Par Eiropas Latviešu apvienības prezidija priekšsēdētāju uz turpmākajiem diviem gadiem ievēlēta Elīna Pinto, kura pārstāv Latviešu kopību Vācijā, bet par priekšsēdes vietnieku kļuvis Agnis Sauka no Latviešu biedrības Beļģijā.

Eiropas Latviešu apvienības prezidijs

Elīna Pinto

Prezidija priekšsēde

Agnis Sauka

Priekšsēdes vietnieks

andrisberzins@gmail.com

371 67285585

Justīne Krēsliņa

Prezidija locekle

Vita Kalniņa

Prezidija locekle

andrisberzins@gmail.com

371 67285585

Māris Pūlis

Prezidija loceklis

andrisberzins@gmail.com

371 67285585

Lelde Vikmane

Prezidija locekle

andrisberzins@gmail.com

371 67285585

Elementu skaits: 6

Kontakti

Bankas rekvizīti


                              Saņēmējs: Eiropas Latviesu apvieniba
                      IBAN: LV28HABA0551029318248
         Banka: Swedbank Latvija,

 BIC kods: HABALV22