Edmontonas latviešu biedrība "Imanta"

Edmontonas Latviešu Biedrība IMANTA, Kanādas visvecākā aktīvā latviešu biedrība, tika dibināta 1947. gadā. Musu oficiālā darbības valoda ir angļu valoda, lai labāk iesaistītu un informētu visas latviešu paaudzes.

Kontaktpersona: Ena Rudovica, priekšniece


Kontakti

780 468 2728

http://imantaedmonton.wordpress.com/