Dienvidzviedrijas Latviešu biedrība

 

Zviedrija ir viena no valstīm, kurā latviešu skaits ir samērā liels, tomēr valsts dienviddaļā Skonē kopš pēckara gadiem bija saglabājusies tikai Lundas latviešu luterāņu draudze, kas joprojam tiekas dažas reizes gadā. 2006. gadā Malmē tika izveidots Zviedrijas-Dānijas latviešu koris, tomēr šīs organizācijas spēja ieinteresēt vien nelielu daļu vietējo latviešu.

 

2009. gada 7. martā Malmē tika nodibināta Dienvidzviedrijas latviešu biedrība, kuras mērķis ir vienot visdažādāko interešu un vecuma latviešus.

 

Interese no šeit dzīvojošo latviešu puses ir par latviešu kino klubu, tautas deju kopu, literāro un teātra grupu, kori u.c. Jau šobrīd notiek ekskursijas, kopēji pikniki, sportošana un svētku svinēšana dažādās Dienvidzviedrijas vietās.

Kontakti


http://www.dienvidzviedrijaslatviesi.se/

Kartes dati
Informācija par karti ©2018 Google
Kartes datiInformācija par karti ©2018 Google
Informācija par karti ©2018 Google
Karte
Satelīts