Dienvidaustrālijas latviešu organizāciju apvienība


DLOA ir Dienvidaustrālijas Latviešu Organizāciju Apvienība. Tā tika oficiāli reģistrēta 1985.gada 5. septembrī, lai koordinētu latviešu organizāciju aktivitātes Dienvidaustrālijas pavalstī, tādējādi atbalstot un veicinot latviešu organizācijas saglabāt un attīstīt latviešu kultūru un izglītību.

DLOA valde tiek ievēlēta ik pa 3 gadiem. Valdes sastāvā ir priekšsēdis, vice-priekšsēdis, sekretārs un kasieris. Vairākas reizes gadā tiek sasaukta DLOA sapulce, kur piedalās visas organizācijas.

Kontaktpersona: Dr. Pēteris Strazds
Kontakti

61 08 8370 7830

http://www.dloa.org.au/