Daugavas Vanagu Toronto nodaļa

Daugavas Vanagi - Toronto nodaļa ir reģistrēta labdarības organizācija Kanādā, atrodas Kanādas Latviešu Centrā Toronto, ēkas lejas stāvā. Nodaļa dibināta 1950.gada 30.jūnijā.

Kontaktpersonas: 
1) Varimants Plūdons, valdes priekšsēdis
2) Astrīde Jākobsone, nodaļas Vanadzes

Kontakti

1 416 755 8008

http://daugavasvanagi.ca/