Daugavas Vanagu Melburnas nodaļa

Jānis Kārkliņš, valdes priekšsēdētājs
mjk51688@bigpond.com

Aleksandrs Grimms, vice-priekšsēdis, "Ziņnesis" redaktors
vanagi@mira.net

Silvia Miglis sekretāre, vanadžu vadītāja
andris@mira.net

Gunta Vagars, kasiere, grāmatvede

Rasma Celms, protokoliste
rasmac@virtual.net.au

Ilze Ābele, sarīkojumi
ilzel.abele@gmail.com

Dzidra Cekuliņš, informācija
dzidra@iinet.net.au

Koidula Nemīro, biedrzine
knemiro@bigpond.net.au

Juris Vīksne, jaunatnes daļa
gviksne@bigpond.net.au

Revīzijas komisija: Pēteris Delvers, Gunta Delvers, Andris Miglis


Pasta adrese:

Latvian Relief Society of Melbourne
'Daugavas Vanagi' Inc.
P.O. Box 73
North Melbourne, 3051
Australia 

Mītnes adrese:

87 Chetwynd Street
North Melbourne, Vic 3051

Kontakti

61 03 9329 8873

http://home.mira.net/~vanagi/