Daugavas Vanagu Apvienība Ņujorkā

Latviešu Aprūpes Biedrība - Daugavas Vanagi - Apvienība Ņujorkā (DV-Ņujorkā) mērķi ir:
* Apvienot un pulcināt latviešus tautas kopības saglabāšanai;
* Kopt un uzturēt nacionālo vienību un morālo stāju;
* Stiprināt ticību Latvijas valstij, cilvēku tiesībām un brīvībai;
* Cīnīties par Latvijas brīvības un neatkarības nodrošināšanu;
* Sniegt dažāda veida atbalstu un palīdzību visiem tautiešiem, sevišķi kara invalīdiem, bāreņiem, atraitnēm, kritušo vai bez vēsts pazudušo karavīru piederīgajiem, slimiem un veciem ļaudīm;
* Sekmēt latviešu skolu, jaunatnes organizāciju, un visu kulturālo pasākumu darbību, uz kura balstās latviešu tautas nākotne.
* Godināt visus karavīrus, kas cīnījušies par Latvijas brīvību un neatkarību.

DV-Ņujorkā ir daudz atbalstījusi bijušos leģionārus & nacionālos partizānus, bijušo cīnītāju atraitnes, slimniekus, daudzbērnu ģimenes un skolniekus ASV un Latvijā. DV-Ņujorkā ir ziedojusi lielākas summas Rīgas Brīvības pieminekļa atjaunošanai, Brāļu kapiem Lestenē, Kurzemē, Latvijas Okupācijas muzejam un dažādiem jaunatnes izglītības veicināšanas pasākumiem.

DV-Ņujorkā rīko sarīkojumus: DV biedru vakaru; Latvijas Leģiona dienas (16. martā), Kurzemes Cietokšņa atceres dienas (8. maijā) un Lāčplēša dienas (11.novembrī) sanāksmes; Novuss turnīru, Ziemassvētku eglīti (kopā ar Ņujorkas latviešu biedrību), kā arī dažāda rakstura koncertus, dzejas lasījumus, referātus, video izrādes, un citas nodarbības. Vairāki šie sarīkojumi ir labdarības rakstura, lai savāktu līdzekļus aprūpes darbam. DV namā arī notiek daļa no gadskārtējās ŅLOP rīkotās Kultūras Dienas Ņujorkā.

DV-Ņujorkas Daugavas Vanadzes kopa gādā sarīkojumiem mielastus; organizē labdarības sarīkojumus kā Sirsniņa (Valentīnas) dienas mielastu &  Ziemassvētku tirdziņu; izlozes un lietoto mantu tirdziņus. Daugavas Vanadzes arī piedāvā publikai iespēju iegādāties pārtikas un citas preces no Latvijas. Pašreiz Vanadzes kopā ir apmēram 60 locekles.

Nāciet un stājieties DV rindās! 
Daugavas Vanagi Apvienība Ņujorkā var iestāties abu dzimumu personas kas atbalsta DV mērķus, ideālus un darbību. Par aktīviem biedriem var kļūt personas, kas sasniegušas 18 gadus; par DV jaunatnes biedriem tie, kas sasnieguši 13 gadus; un par Vanadzēniem tie, kas jaunāki par 13 gadiem. Lai tiktu uzņemtam DV Ņujorkā ir nepieciešami divi ieteicēji, kas jau ir DV biedri, kā arī DV Apvienības Ņujorkā valdes akcepts.

Biedrumaksas: Jaunuzņemtiem locekļiem ir vienreizējā iestāšanās maksa : $1. DV-ASV Biedru maksas ir $15. Variet kļūt par DV-ASV mūža biedru ar vienreizēju $150 iemaksu. Klāt DV-ASV biedru maksai nāk DV nama Ņujorkā uzturēšanas nodeva, kas ir $10 neskatoties vai esiet DV-ASV gadskārtējais vai mūža biedrs.

Visi apvienības biedri saņem DV Ņujorkā Apkārtrakstu.

Biedri arī var izvēlēties abonēt DV Centrālās valdes izdevumu DV Mēnešraksts, kas iznāk četras reizes gadā. Abonēšanas maksa $31 gadā.

Daugavas Vanagu Apvienība Ņujorkā amatpersonas:
1) Imants Kalniņš, Apvienības Priekšnieks & Aprūpes daļas vadītājs, Tel. 201 933 8234, E-pasts: kimants@aol.com
2) Marija Lidija Maher, Vanadžu kopas priekšniece, Tel. 908 277 1251, E-pasts: marijaldm@gmail.com
3) Marģers Pinnis, Priekšnieka vietnieks & Kluba vadītājs, Tel. 914 631 5725, E-pasts: pinnis@banet.net
4
) Kārlis Vanags, Sekretārs, Tel. 516 678 3540
5) Marija Lidija Maher, Vanadžu kopas priekšniece, Tel. 908 277 1251, E-pasts: marijaldm@gmail.com

6) Ludvigs Keggi, Biedrzinis, Tel. 914 968 7556, E-pasts: luke9@optonline.net
7) Andris Krūmkalns, Sarīkojumu daļas vadītājs, Tel. 212 744 2970, E-pasts: AKrumkalns@aol.com
8) Arnolds Avotiņš, Saimniecības daļas vad. / Building manager, Tel. 718 585 4491
9) Dr. Vilnis Vīksne, Bibliotekārs, Tel. 718 220 8191, E-pasts: vilnisv@verizon.net
10) Kārlis Salmiņš, Revīzijas komisija, Tel. 201 845 8327, E-pasts: rigaboy611@aol.com
11) Tautas deju kopa Jumis / Folk dance group Jumis
www.Jumis.org


Kontakti

718 933 8167

http://www.nylatvian.org/dvny