Daugavas Vanagi Vācijā


Lettischer Fürsorge Verein e.V. Daugavas Vanagi Vācijā ir latviešu jauniešu dibināta pašpalīdzības organizācija, kuras mērķis ir tautiešiem nodrošināt, stiprināt un attīstīt latvietību.

Īpašu nozīmi liekot uz:

 • Latviskās kopības izjūtu
 • Latviešu kultūru un tradīcijas
 • Latviešu valodu runā, rakstā un mācībā
 • Latviešu vēstures izzināšanu un mācīšanu

Mērķa sasniegšanai DVVācijā valde, nodaļas un biedri:


 1. Paši DV Vācijā vārdā organizē dažādus sarīkojumus.
 2. Līdzdarbojas citu organizāciju aktivitātēs.
 3. Nodrošina saziņu ar organizācijas biedriem un latviešiem visā pasaulē lai tos informētu par mūsu mērķiem un darbību.
 4. Veic latviskās informatīvās telpas bagātināšanu ar informāciju, kura nodrošina, stiprina un attīsta latvietību.
 5. Koordinē līdzekļu vākšanu, ar kuriem nodrošina starta kapitālu vai regulāru atbalstu pašu un citu organizāciju veiktajām darbībām vai sarīkojumiem. Lemjot par sadarbības atbalsta apmēru, noteicoši ir:
 • spēja pašiem pēc atbalsta saņemšanas darbību turpināt patstāvīgi.
 • iespēja ar aktivitātes palīdzību informēt plašāku sabiedrību par mūsu organizācijas mērķiem un darbību.
 • DV Vācijā biedru īpatsvars sarīkojuma rīkotāju un dalībnieku vidū.


Līdzekļu vākšanai DV Vācijā veic sekojošas aktivitātes:


 • Uztura un apsaimnieko īpašumus(piem. “Bērzaine” Vācijā), organizē sarīkojumus, un veic citas darbības ar mērķi gūt peļņu, ko izlietot sadarbībai un labdarībai.
 • Mērķtiecīgi paplašina organizācijas biedru skaitu, kas atbalsta organizācijas mērķus ar savu aktīvu ikdienas rīcību vai finansiāli ar regulāru biedra maksu: 25 Eiro gadā vai kļūstot par Mūža biedru sniedzot vienreizēju atbalstu vismaz 300 Eiro apmērā.
 • Rīko ziedojumu akcijas.

Lettischer Fürsorge Verein e.V. Daugavas Vanagi Vācijā ir latviešu jauniešu dibināta pašpalīdzības organizācija, kuras mērķis ir tautiešiem nodrošināt, stiprināt un attīstīt latvietību.

Īpašu nozīmi liekot uz:

 • Latviskās kopības izjūtu
 • Latviešu kultūru un tradīcijas
 • Latviešu valodu runā, rakstā un mācībā
 • Latviešu vēstures izzināšanu un mācīšanu


Tuvākie notikumi
Aizvadītie notikumi

Kontakti

0049 (0) 761 53340

http://www.daugavasvanagi.de/

Map Data
Map data ©2017 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google
Map DataMap data ©2017 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google
Map data ©2017 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google
Map
Satellite