Daugavas Vanagi Kanādā

Daugavas Vanagu Kanādas valde:
1) Juris Eglītis, Board of Directors, President/
Priekšsēdis
2) Tālis Forstmanis, Kasieris/Treasurer

3) Gunta Reynolde, Vanadžu Vadītāja
4) Kārlis Gulbis, Aprūpes Nozares Vadītājs
5) Jānis Bilinskis, Biedrzinis
6) Skaidrīte Tērauds, Daugavas Vanagu Mēnešraksta Koordinatore
7) Rita Sīle, Informācijas Nozares Vadītāja


Kontakti

http://daugavasvanagi.ca