Čikāgas Latviešu organizāciju apvienība

2019. gada ČLOA prezidijs

Mārtiņš Stāks – Priekšsēdis,
Ivars Vilciņš – Vice-Priekšsēdis,
Vēsma Baltmane – palīgkasiere,
Daumants Hāzners - rev. komiteja,
Māris Preiss – Kasieris,
Helmuts Lackajs – speciālie projekti,
Modris Galenieks - rev. komiteja,
Ruta Veitmane – sekretāre,
Olģerts Svilāns - rev. komiteja

Kontakti