Čikāgas Latviešu nams

Drīz pēc Čikāgas Latviešu Kluba (vēlāk Čikāgas latviešu biedrības) dibināšanas 1935.gadā, latvieši sāka domāt par sava nama iegādi, izveidoja mājas komiteju, un pēc gadiem izveidoja nama fondu, par kura priekšsēdi darbojās Kārlis Dzirkalis. Ikviens biedribas priekšnieks centās šo fondu papildināt ar līdzekļiem. 1958.gada 1.janvārī tas sapnis kļuva par īstenību, kad toreizējais priekšnieks Viktors Vīksniņš parakstīja pirkšanas līgumu un Čikāgas latviešu biedrība saņēma namu savā īpašumā.

Par namu 1960.gadā rakstīja toreizējais kultūras daļas vadītājs Hugo Riekstiņš: "Čaula - Čikāgas latviešu nams - ir radīts. Lai cenšamies to pildīt ar latvisku kodolu! Nāciet talkā, tad latviešu nams būs vieta latviskam garam, darbam un dvēselei!" Nama lielajā zālē 2.stāvā pie sienas ir Augusta Annusa glezna "Tauta pie jūras," ko gleznoja 1965.gadā uz latviešu biedrības pasūtījuma.

Kontaktpersona: Ilmārs Erkmanis, nama pārvaldnieksKontakti

773 588 2085

http://cikagaslatviesubiedriba.com/index.php?yearID=2012&monthID=11&p=9204&pp=12857&lang=1564

Kartes dati
Informācija par karti ©2018 Google
Kartes datiInformācija par karti ©2018 Google
Informācija par karti ©2018 Google
Karte
Satelīts