Brisbenas Latviešu biedrība


BLB turpina rīkot tautiešu tikšanās, literārus vakarus, video filmu izrādes par dzīvi Latvijā. Darbojas koris "Beverīna" un plašā bibliotēka. Ar naudas ziedojumiem tiek atbalstīti studenti Latvijā un Okupācijas muzejs.


Kontaktinfo:

Valdes priekšsēdis: Adolfs Lācis 04 0806 7063  a.lacis@bigpond.com

Valdes priekšsēža vietniece: Irēne Kūkums

Kasiere: Maira Turaids (Zālīte)

Sekretāre: Laima Aescht

Biedrības valde: Uldis Zodiņš

Revizijas Komiteja: Ingrida Birss

Kontakti

61 07 391 4354

61 04 0806 7063

https://sites.google.com/site/brisbanelatvianhall/

Kartes dati
Informācija par karti ©2018 Google
Kartes datiInformācija par karti ©2018 Google
Informācija par karti ©2018 Google
Karte
Satelīts