Bostonas latviešu apvienība

Bostonas latviešu apvienība (BLA) pastāv, lai rīkotu sabiedriskus un kulturālus pasākumus Bostonas un tās apkārtnes latviešiem, un lai veicinātu latviešu valodas un kultūras saglabāšanu Jaunanglijā.

Pārstāves: Krisīte Skare, Katrīna Veidiņa


Kontakti

(617) 232-5994

www.bostonlatvians.com