Biedrība "Laivas"

Latviešu-somu ģimeņu biedrība "Laivas" ir sākusi darbību 2006.gada februārī Helsinkos. Biedrības mērķis ir saglabāt latvisko kultūru Somijas latviešu diasporā, galvenokārt organizējot nodarbības bērniem latviešu valodas prasmes un latviskās apziņas stiprināšanai.

Sākot ar 2006.gada rudeni "Laivas" organizē regulāras nodarbības pirmsskolas un jaunāko klašu bērniem. Nodarbības notiek reizi divās nedēļās Latvijas vēstniecības telpās Helsinkos. Papildus iepriekš minētajām nodarbībām pirmajā darbības gadā, "Laivas" ir organizējušas diskusiju vakaru par tēmu "Latvieši Somijā", dažādus ģimenes pasākumus, kā arī nodarbības tiem latviešu-somu ģimenes locekļiem, kuri vēlas apgūt latviešu valodu.

Lai veicinātu bērnu praktiskās latviešu valodas attīstību, "Laivas" organizēja Somijā dzīvojošiem bērniem un viņu vecākiem divu dienu nometni "Vasariņa atnākusi". Pasākums notika 2007.gada jūnija sākumā Hanko pilsētas Evaņģēliskajā Tautas augstskolā. Vasaras nometne tika veidota ar Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietas sekretariāta atbalstu.

Kontaktpersona: Zane Balode, priekšsēdētāja


Kontakti

358456747537