Biedrība "ELJA50"

Biedrības "ELJA50" mērķi:
1. Atjaunotajā Latvijas Republikā stiprināt un attīstīt demokrātiju un tiesiskumu, iedzīvotāju brīvību un atbildību par valsti. (1992.gada "Straumēnu Deklarācija", 1.pants).
2. Savstarpēji sazinoties, pulcējoties un veidojot dažādus projektus, veicināt pilsoniskās sabiedrības plaukšanu Latvijā, kā arī latviešos kas dzīvo ārvalstīs. Stiprināt ārpus Latvijas dzīvojošo tautiešu latvisko identitāti un pašapziņu, kā arī saites ar Latviju.
3. Veicināt latviešu tautas vēstures izpratni, jo sevišķi attiecībā uz okupāciju laiku. Meklēt veidus, kā mazināt okupāciju seku ietekmi mūsdienu Latvijā.
4. Izmantot savu pieredzi un sakarus ārvalstīs, lai veicinātu Latvijas starptautiskās intereses un labvēlīga tēla veidošanu.

5. Veicināt Eiropas labāko tradīciju stiprināšanu Latvijā un to bagātināšanu, kā arī savstarpējo eiropeisko izpratni.
6. Gan uz āru, gan savstarpējā saskarē, stiprināt ELJĀ izveidotās vērtības: personīgo atbildību par valsti, pašiniciatīvu un paļaušanos uz saviem spēkiem, demokrātisku debašu un darba stilu, domu un iniciatīvu daudzveidību, atbildīgas pašpārvaldes izveidošanu bez liekas birokrātijas.
7. Dokumentēt un izvērtēt ELJA vēsturi un pieredzi un to darīt pieejamu plašākai publikai.

Kontaktpersonas:

1) Baiba Kangere, priekšsēde, baiba.kangere@gmail.com
2) Edīte Bērziņa, īpašie uzdevumi, ekberzini@inbox.lv
3. Ilze Gulēna, ilze.gulena@gmx.de

Tuvākie notikumi
Aizvadītie notikumi

Kontakti

http://www.elja50.lv/