Biedrība "Dānija-Latvija"

1992.gada augustā Kopenhāgenā grupa entuziastu dibināja Biedrību Dānija – Latvija. Viņus vienoja kopīgas intereses - Latvijas valsts. 

Apvienības mērķis ir ar visiem iespējamiem līdzekļiem stiprināt un attīstīt draudzību starp Latvijas un Dānijas iedzīvotājiem, sniegt informāciju dāņiem par Latviju, tās mākslu, kultūru, politiku, biznesu un tūrismu.

Lielākā daļa biedrības rīkoto pasākumu notiek Kopenhāgenā un tās apkaimē, taču nereti notiek aktivitātes arī citās pilsētās. Četras reizes gadā biedrība izdod žurnālu, kurā tiek aprakstīta aktuālā politiskā un ekonomiskā situācija Latvijā, tiek sniegta informācija par notikumiem Dānijā, kas ir saistīti ar Latviju. Biedrības biedri arī var dalīties pieredzē ar ceļojumu iespaidiem no Latvijas. Lielākā daļa rakstu un notikumu ir aprakstīti dāņu valodā, daži arī angļu valodā.

Biedrībā var iestāties jebkura privātpersona, mājsaimniecība, asociācija, uzņēmums, pašvaldība, baznīcas draudze un cita veida organizācija, kuru interesē dāņu un latviešu sadarbība un attiecības.

Kontaktpersona: Kirsten Gjaldbæk, priekšsēdētāja


 

Kontakti

38 71 18 25

http://www.danmark-letland.dk/

Kartes dati
Informācija par karti ©2017 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google, Inst. Geogr. Nacional
Kartes datiInformācija par karti ©2017 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google, Inst. Geogr. Nacional
Informācija par karti ©2017 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google, Inst. Geogr. Nacional
Karte
Satelīts