Berlīnes latviešu bērnu un kultūras biedrība
Biedrības valdes dalībnieki
Vinija Folkmane
Sandra Dudareva-Vizule
Lolita Laizāne
Skoliņa

Gaidām gan mazus, gan lielus interesentus no Berlīnes un tās apkaimes!

NĀC UN PIEVIENOJIES!

Elementu skaits: 2

Tuvākie notikumi
Aizvadītie notikumi

Kontakti