Austrumanglijas draudze

 

Latvijas ev. lut. Austrumanglijas draudze dibināta 1948.gada 20.jūlijā. Pirmais draudzes priekšnieks līdz 1951.gada 15.jūlijam ir Mārtiņš Rozentāls. Pēc Mārtiņa Rozentāla, līdz 1954.gada 15.augustam šo amatu pilda Kārlis Zuika. No 1954.gada 15.augusta līdz 1972.gada 18.jūnijam priekšnieka pienākumus pilda prof. Arvīds Apinis. Kopš tā laika priekšnieks ir prof. Dr Reinhards Vītols.

Sākuma gados draudzē ir 8 kopas ar pašu vēlētiem priekšniekiem un valdēm: Ashbourn, Bedford, Corby, Derby, Mansfield, Nottingham, Peterborough un Sibson. Šodien vēl aktīvi darbojas: Bedford, Corby, Derby un Nottingham. Visas kopas iekasē un nodod draudzes kasierim draudzes nodevas un ziedojumus, bet katra kopa saimnieko un ved savas grāmatas kuras pārbauda padomes ievēlēta revīzijas komisija.

No draudzes dibināšanas dienas līdz 1977.gada 1.oktobrim, draudzē par mācītāju strādā māc. Arvīds Dzenītis. Viņa laikā draudze uzceļ savu namu Korbijā, kas sākumā kalpo kā baznīca. Namu iesvēta 1958.gada 8.jūnijā. Korbijas angliski runājošā, Sv. Pāvila luterāņu draudze uzceļ baznīcu un to iesvēta 1964.gada 4.aprīlī. No šīs dienas draudzes nams tiek pārbūvēts un kalpo visām sabiedriskām vajadzībām.

1977.gadā māc. Arvīds Dzenītis pensionējas un pārceļas uz dzīvi Velsā. 1977.gada 18.septembrī notiek māc. Gunāra Abakuka introdukcija Austrumanglijas draudzē. 1982.gada 9.oktobrī māc. Gunārs Abakuks pārceļas uz dzīvi ASV, kur strādā kā mācītājs Miniapoles Sv. Paula latviešu luterāņu draudzē.

Pēc iepriekšējas vienošanās ar Vidusanglijas draudzes vadību, draudze par savu mācītāju aicina māc. Juri Jurģi. Māc. Juris Jurģis draudzes aprūpes darbu sāk 1983.gada 1.janvārī, līdztekus aprūpējot arī Vidusanglijas draudzi. 1995.gada sinode ievēl māc. Juri Jurģi par prāvestu un līdz ar to viņš kļūst par mūsu Baznīcas Lielbritānijā Garīgo vadītāju. Prāvesta pienākumus viņš sekmīgi pilda līdz 2007.gada sinodei, kura prāvesta amatam un Garīgā vadītāja pienākumiem izrauga māc. Dr. Andri Abakuku.

Korbijas kopas rūpīgajām rokām aptrūka spēka kopt un pārvaldīt draudzes namu un beidzot, ar lielām žēlabām pēc grūtas cīņas, draudzes valde varēja no nama šķirties 1995.gada jūlijā.

Prāv. Juris Jurģis, sasniedzot 80 mūža gadus, vēlējās iet pelnītā atpūtā 2007.gada maijā. Šī vēlme viņam piepildījās tikai gadu vēlāk, kad, 2008.gada 1.maijā, draudžu aprūpes darbā stājās māc. Viesturs Vāvere.

Derbijas kopa:

Chapel of St.Mary on the Bridge, Derby, DE1 3AT
Kopas vecākā – Inese Pienaar, mob. 07768 691 522

Mansfīldas kopa:

St. Peter and St. Paul's Church, Mansfield, NG18 1AP
Kopas vecākais - Helmuts Feldmanis, tel. 07737 436 607

Notinghamas kopa:

Trinity Lutheran Church, 67 Homefield Road, Nottingham, NG8 5GH
Kopas vecākais – Krišs Ligers, tel. 0115 9374 138

Pīterborovas kopa:
The Beehive Community Centre, St. Martins Street, Millfield, Peterborough PE1 3BD
Kopas vecākā - Mārīte Seņkova, tel. 07778 778 474

Kontaktpersonas:

* Māc.Viesturs Vāvere, draudzes mācītājs. Tel. 01788 860 001. E - pasts: viesturs01@btinternet.com.

* Prof. emer.Dr.Reinhards Vītols, draudzes priekšnieks. Tel./fakss +44 115 937 4630. Mob. +44 7551 386370. E- pasts: rvitols@talktalk.net.

 


 

Kontakti

01788 860 001

http://www.draudze.org.uk/lv/?ct=austruman

Kartes dati
Informācija par karti ©2017 Google
Kartes datiInformācija par karti ©2017 Google
Informācija par karti ©2017 Google
Karte
Satelīts