Austrālijas Latviešu sporta pārvalde

Pēc piecdesmit diviem gadiem ALSP vadība atgriežās Sidnejā. 2012.g decembra ALSP kongresā Adelaidē ilggadīgais vadītājs Gunārs Berzzariņš nolēma nekandīdēt un kongresa dalībnieki ievēlēja sidnējieti Dimi Pešudovu par ALSP vadītāju. Kontaktpersona: Dimis Pešudovs, ALSP vadītājs

Kontakti

0409 042 908