Piedzīvota pirmā klātienes pirmizrāde Stokholmas latviešu amatierteātrī
Piedzīvota pirmā klātienes pirmizrāde Stokholmas latviešu amatierteātrī
Piedzīvota pirmā klātienes pirmizrāde Stokholmas latviešu amatierteātrī
Piedzīvota pirmā klātienes pirmizrāde Stokholmas latviešu amatierteātrī
No Stokholmas latviešu amatierteātra arhīva