Atvadas Sv. Pētersburgas latviešu biedrībā no pianista un kora diriģenta Vladimira Hohlova ar dzīves biedri Daci
Atvadas Sv. Pētersburgas latviešu biedrībā no pianista un kora diriģenta Vladimira Hohlova ar dzīves biedri Daci
Atvadas Sv. Pētersburgas latviešu biedrībā no pianista un kora diriģenta Vladimira Hohlova ar dzīves biedri Daci
Atvadas Sv. Pētersburgas latviešu biedrībā no pianista un kora diriģenta Vladimira Hohlova ar dzīves biedri Daci
Atvadas Sv. Pētersburgas latviešu biedrībā no pianista un kora diriģenta Vladimira Hohlova ar dzīves biedri Daci
Atvadas Sv. Pētersburgas latviešu biedrībā no pianista un kora diriģenta Vladimira Hohlova ar dzīves biedri Daci
Sv. Pētersburgas - FL latviešu biedrība