Dalies:

Rīgā uzlabos dzīvokļu piešķiršanas nosacījumus daudzbērnu ģimenēm un personām bez parādiem

Rīgas domes Mājokļu un vides komiteja ceturtdien, 13.novembrī, atbalstīja grozījumus saistošajos noteikumos par palīdzības sniegšanas kārtību dzīvokļa jautājumu risināšanā. Tie paredz, ka dzīvokļu rindā esošās daudzbērnu ģimenes un personas, kurām nav parādu, varēs pretendēt uz labākiem dzīvokļiem. Vienlaikus komiteja uzdeva Mājokļu un vides departamentam līdz nākamā gada 1.martam sagatavot jaunu saistošo noteikumu par palīdzības sniegšanas kārtību dzīvokļa jautājumu risināšanā projektu, jo esošie noteikumi jau ir daudzkārt grozīti.

"Šoreiz atbalstījām šos grozījumus, jo tie uzlabos daudzbērnu ģimeņu stāvokli. Tie paredz, ka ar atsevišķu istabu tiks nodrošināti ik divi bērni no septiņu gadu vecuma. Līdz šim bija noteikts, ka atsevišķa istaba bērnam pienākas no deviņu gadu vecuma. Tāpat noteikumi uzlabos to īrnieku stāvokli, kuriem nav parādu. Izvietojot īrniekus no pašvaldības dzīvojamām telpām, viņi varēs saņemt atsevišķus dzīvokļus ar ērtībām," stāsta Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs Vjačeslavs Stepaņenko.

Kopumā dzīvokļu rindā uz šā gada 30. oktobri bija reģistrētas 4730 personas (ģimenes), no tām 2728 ir denacionalizēto namu īrnieki. Laika periodā no šā gada 1.janvāra līdz 30.oktobrim palīdzības saņemšanai reģistrētas 675 personas (ģimenes), no tām 73 ir daudzbērnu ģimenes, kuru aizgādībā ir trīs un vairāk bērni.

Grozījumi saistošajos noteikumos par palīdzības sniegšanas kārtību dzīvokļa jautājumu risināšanā izstrādāti, ņemot vērā no iedzīvotājiem un Rīgas domes deputātiem saņemtos priekšlikumus. Grozījumi vēl jāapstiprina Rīgas domei. Tie stāsies spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Lasītākās ziņas valstī

Foto: Stock.XCHNG

Citas ziņas