Dalies:

LU pētnieces piedalās dzimumu līdztiesībai veltītā starptautiskā seminārā Viļņā, Lietuvā

Pagājušās nedēļās beigās, 15. jūlijā, Latvijas Universitātes (LU) Sociālo zinātņu fakultātes (SZF) pētnieces, komunikācijas zinātnes doktores Marita Zitmane un Laura Ardava kā ekspertes piedalījās starptautiskajā darba grupā “Bridging the Gender Gap: Gender Equality Index of Taiwan” (‟Mazinot dzimumu plaisu: Dzimumu līdztiesības indekss Taivānā”), kas norisinājās Eiropas Savienības mājā Viļņā ar Taivānas oficiālas delegācijas, Taipejas misijas Latvijā vēstnieka, Kazimira Simanoviča Universitātes (Kazimieras Simonavičius University) (Lietuva) un Latvijas Universitātes pārstāvju piedalīšanos. Seminārs bija veltīts nepieciešamībai Taivānā ieviest dzimumu līdztiesības indeksu, par pamatu izmantojot līdzšinējo Eiropas pieredzi, proti, Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta (European Institute of Gender Equality), kas atrodas Viļņā, praksi šā indeksa aprēķināšanā pēc tādiem sociāliem parametriem kā darbs, nauda, zināšanas, laiks, vara un veselība, kā arī vardarbība pret sievietēm un nevienlīdzība.

Dzimumu līdztiesības jomā Taivānā būtisks izrāviens pēdējo desmitgažu laikā ir pirmās sievietes prezidentes, Cai Inveņas (Tsai Ing-Wen)ievēlēšana. Ievērojami uzlabojusies arī sieviešu iesaiste izglītībā un darba tirgū Taivānā, tomēr saglabājas daudz problēmu saistībā ar dzimumu stereotipiem un dzimumorientētu vardarbību.

Darba semināru atklāja Kazimira Simanoviča Universitātes prorektora Andriusa Tekoriusa (Andrius Tekorius) uzruna, Taipejas misijas Latvijā vēstnieka V.E. Garija Ko (Gary Ko) ievadvārdi un Taivānas Dzimumu līdztiesības departamenta ģenerēldirektores Pišias Jangas (Pi-Shia Huang) izdošanās vēlējumi projektam. Pasākuma tālākajā gaitā klātesošie tikai iepazīstināti ar projekta koncepciju un mērķiem.

LU pētnieču loma šajā projektā galvenokārt saistīta ar praktiskās komunikācijas jomu – projekta ieceres un vēlāk arī rezultātu popularizēšanu, jo komunikācijai ir īpaši liela nozīme nereti sensitīvo dzimtes jautājumu skaidrošanā. LU pētnieku darba grupu vada filozofijas doktore, profesore Skaidrīte Lasmane.

Šī bija otrā apvienotā pētniecības projekta “Sharing EU Expertise: Gender Equality Index of Taiwan” (‟Daloties ES pieredzē: Dzimumu līdztiesības indekss Taivānā”) partneru tikšanās. Projekta īstenošanu iecerēts uzsākt 2017. Gadā, un tajā piedalās Kazimira Simanoviča Universitāte, Latvijas Universitāte un Pingtangas Nacionālās Zinātnes un tehnoloģiju universitāte(National Pingtung University of Science and Technology).

Foto: Vaiva Poškaite-Tomašēviča/ Starptautiskais seminārs “Bridging the Gender Gap: Gender Equality Index of Taiwan” Viļņā

Lasītākās ziņas valstī

Citas ziņas