Dalies:

Latvijas Republikas vēstniecība Lielbritānijā atgādina par bērnu aprūpes saistošajiem jautājumiem Lielbritānijas teritorijā

Lai novērstu problēmsituācijas bērnu aprūpē Latvijas Republikas vēstniecība Lielbritānijā ATGĀDINA, ka:

 • Visiem Lielbritānijā dzīvojošajiem saistoši ir šīs valsts likumi un tiesības. Tas, ka esiet Latvijas pilsonis, neatbrīvo no Lielbritānijas likumu ievērošanas;

 • Vecāku pienākums ir rūpēties par nepilngadīgo bērnu aprūpi, izglītības un socializēšanās iespējām. Lielbritānijā pieņemtās uzvedības un bērnu audzināšanas normas un tradīcijas atšķiras no Latvijā pierastajām, tāpēc aicinām respektēt Lielbritānijas likumus, paražas, kultūru un tradīcijas;

 • Vēstniecības mājaslapā ir publicētas Tieslietu ministrijas izstrādātās Vadlīnijas vecākiem bērnu aprūpes nodrošināšanai Apvienotajā Karalistē un infografika “Kas jāzina par bērnu aprūpi, pārceļoties uz Apvienoto Karalisti”;

 • Problēmsituācijās ir jāvēršas pie profesionāliem juristiem - ģimenes lietu speciālistiem un jāsazinās ar Latvijas vēstniecības Konsulāro nodaļu (tel.: +44 (0) 20 772 59 212; e-pasts: consulate.uk@mfa.gov.lv). Ja ir nepieciešama konsultācija ģimenes un bērnu tiesību jautājumos, iesakām vērsties Lielbritānijas nevalstiskajā organizācijā Children and Families Across Borders (www.cfab.org.uk);

 • Lai saņemtu juridisku konsultāciju, jāvēršas pie profesionāliem juristiem vai advokātiem (http://www.family-solicitors.co.uk/, https://www.contactlaw.co.uk/family). Vēstniecība nevar iejaukties tiesībsargājošo iestāžu darbībā, ietekmēt tiesnešu lēmumus, kā arī panākt pieņemamāku tiesas procesuālo kārtību;

Papildus informācija par Bērnu aprūpes jautājumiem Apvienotajā Karalistē.

JA PAŠALDĪBA TOMĒR IR IZŅĒMUSI VAI VĒLAS IZŅEMT BĒRNU NO VECĀKU APRŪPES:

 • Meklējiet juridisko palīdzību pēc iespējas agrākā lietas stadijā. Noskaidrojiet par iespēju saņemt valsts apmaksātu juridisko palīdzību, lai nebūtu jāmaksā par advokāta pakalpojumiem. Vēstniecība nesniedz juridiskas konsultācijas.

 • Informējiet Latvijas vēstniecību ,tiklīdz ģimene nonākusi pašvaldības sociālo dienestu redzeslokā.

 • Neparakstiet nekādas vienošanās ar pašvaldību, ja tām nepiekrītiet vai tās nesaprotiet. Ja šādas vienošanās tiek piedāvātas, nekavējoties meklējiet juridisko palīdzību!

 • Ja angļu valodas zināšanas nav pietiekamas, pieprasiet, lai pašvaldība tikšanās laikā nodrošina tulku;

 • Ja tikšanās ar bērnu notiek speciālistu uzraudzībā, pašvaldībai var pieprasīt, lai tikšanās laikā tiek nodrošināts tulks, kas tulko vecāka saziņu ar bērnu;

 • Saņemot jebkādus dokumentus saistībā ar lietu, īpaši, ja tas ir brīdinājums par tiesas procesa uzsākšanu, tie nekavējoties jāparāda savam advokātam;

 • Padomājiet, vai nepieciešamības gadījumā būtu radinieki vai draugi Apvienotajā Karalistē vai Latvijā, kuri spētu uzņemties bērna aprūpi, kļūstot par viņa aizbildni;

 • Apspriediet ar savu advokātu iespēju prasīt tiesai nodot lietas izspriešanu Latvijas tiesai saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr.2201/2003 (2003. gada 27. novembris) par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību 15. pantu.

Lasītākās ziņas valstī

Citas ziņas

Citas ziņas pasaulē