Dalies:

Latviešu ārstu un zobārstu apvienības darbības pamatprincipi ceļā uz Latvijas 100 gadi

Latviešu ārstu un zobārstu apvienība ir nevalstiska organizācija, kas vieno pasaulē (arī Latvijā) dzīvojošos un strādājošos veselības aprūpes jomas speciālistus: ārstus, studentus, zinātniekus, pasniedzējus u.c. To dibināja no Latvijas izbraukušie Latvijas Universitātes pasniedzēji, praktizējošie ārsti, zobārsti un māsas, kas devās trimdā Otrā pasaules kara laikā. LĀZA ir viena no senākām latviešu trimdas organizācijām. Kopš tās dibināšanas 1947. gadā Eslingenā LĀZA nekad nav pārtraukusi savu darbību, bet aktīvāka un Latvijai jūtamāka tā kļuva Latvijas otrās Atmodas laikā pagājušā gadsimta astoņdesmito gadu beigās. Šobrīd, kad atkal ir jūtama Latvijas ārstu un māsu emigrācija, kad skaitliski diaspora ārpus Latvijas jau sniedzas simtos tūkstošu, LĀZA savā
darbībā iet kopsolī ar laiku, laužot paradigmu – jūs (tur, ārpusē) un mēs ( te, Latvijā).

Latviešu ārstu un zobārstu apvienība, atzīmējot savu 70 gadu jubileju Rīgā 20. septembrī, sadarbībā ar RSU rīkoja konferencei, kuras mērķis bija veicināt domu apmaiņu starp dažādu valstu veselības aprūpes jomu speciālistiem, studentiem un rezidentiem. Konferenci RSU apmeklēja 190 dalībnieki, tai skaitā no ASV–19, Anglijas–2, Francijas–1, Kanādas–3, Norvēģijas– 5, Šveices–2, Vācijas– 2, Zviedrijas – 3. Izvērtējot LĀZA 70 gadu jubilejas konferences diskusiju rezultātus, LĀZA valde savā 8. oktobra sēdē apstiprināja apvienības turpmākās darbības virzienu, iezīmējot galvenos mērķus un darbības veidus ceļā uz Latvijas 100 gadi. Latviešu ārstu un zobārstu apvienības galvenais uzdevums paliek nemainīgs: visiem spēkiem veicināt veselības aprūpē un zinātnē iesaistīto studentu, rezidentu, ārstu un zobārstu izglītību un sadarbību.

LĀZA darbība 21. gadsimtā iegūst vēl jaunu papildus nozīmi – tā ir medicīnas jomas speciālistus vienojošā funkcija, kas kļūst jo svarīgāka saistībā ar aktīvo migrāciju. LĀZA mērķis saskan ar Eiropas Latviešu pirmajā kongresā iezīmēto uzdevumu – veicināt Latvijas piederīgo saliedētību un sadarbību pāri ģeogrāfiskajām robežām.

LĀZA arī turpmāk ir gatava sniegt cilvēkiem praktisku, sociālu, garīgu un emocionālu atbalstu, atbilstoši apvienības principiem, kā to nosaka tās statūti. Organizācijas darbības vīziju precīzi izteicis arī LĀZA biedrs profesors Kristaps Keggi: „Mums, LĀZA, jādara viss iespējamais, lai ar mūsu palīdzību jaunie ārsti un Latvijas medicīna kopumā sasniegtu iespējami augstāko līmeni pacientu aprūpē, zinātnē un tautas labklājībā.” Starptautiskās labās prakses iedvesmota sabiedrības veselības sistēma ar pienācīgu nodrošinājumu – tāds ir LĀZA redzējums par ceļu, kā nokļūt līdz tautas labklājībai.

LĀZA kopš savas dibināšanas 1947. gadā Eslingenā vienmēr ir uzturējusi skaidru domu par Latvijas neatkarības atgūšanu, un LĀZA biedri ir glabājuši cerību, ka viņu iegūtā jaunā pieredze pasaulē reiz noderēs brīvajai Latvijai.
LĀZA biedru un atbalstītāju skaits strauji aug, kas liecina, ka tās darbība un darbības principi ir būtiski un nepieciešami ne tikai diasporai ārpus Latvijas, bet arī Latvijas kolēģiem, kas aktīvi iesaistās LĀZA darbībā.

Citas ziņas