Dalies:

Kādam jābūt vācu valodas zināšanu līmenim, studējot Vācijā?

Vācijā studiju programmas tiek piedāvātas gan vācu, gan arī kādā citā valodā (piem., angļu). Vācijas vēstniecībā Rīgā informē, ja Jūs vēlaties uzsākt studijas vācu valodā, tad parasti pirms studiju uzsākšanas Jums ir jāiesniedz dokuments, kas apliecina Jūsu vācu valodas zināšanu līmeni. Vācu valodas zināšanas iespējams pārbaudīt, piedaloties vācu valodas testā „Deutsch als Fremdsprache (TestDaF)“, ko organizē TestDaF centrs Rīgā vai arī Vācijā. No šādām vācu valodas pārbaudēm ir atbrīvotas personas, kas vidējo izglītību ieguvušas vācu skolā, kurām ir vācu valodas diploms DSDII vai arī mazais vai lielais vācu valodas diploms („das kleine oder große deutsche Sprachdiplom“) vai arī kuras Gētes institūtā nolikušas „zentrale Oberstufenprüfung“ eksāmenu.

Lai studētu kādā citā valodā, parasti dokuments par attiecīgās valodas zināšanu līmeni nav nepieciešams.

Avots: Vācijas vēstniecība Rīgā 
Foto: Stock.XCHN

Lasītākās ziņas valstī

Citas ziņas