Dalies:

ELA iebilst pret plānotajām latviešus ārvalstīs diskriminējošajām izmaiņām auto nodevas likumā

Pamatojoties uz Eiropas Latviešu apvienības kritisko vēstuli Saeimai, Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija rīt, 11. novembrī, otrajā lasījumā izskatīs priekšlikumu diasporas latviešus, kuri savu dzīvesvietu deklarējuši ārvalstīs, atbrīvot no jaunā nodokļa par ieceļošanu Latvijā ar viņu mītnes zemē reģistrētu automašīnu. ELA ierosinājusi no šī nodokļa uz dienesta laiku atbrīvot arī tos Latvijas pārvaldes un tiesu iestāžu darbiniekus, ko valsts norīkojusi darbam starptautiskajās organizācijās un kuriem nav diplomātisko privilēģiju. ELA priekšlikumi atsaucas uz nepieciešamību uzturēt diasporas saikni ar Latviju un neradīt nesamērīgu un nevienlīdzīgu slogu tiem Latvijas piederīgajiem, kuri, izmantojot Eiropas sniegtās mobilitātes iespējas, studē, strādā, veido ģimenes un apgūst jaunas prasmes ārpus Latvijas. Turklāt starptautiskajās organizācijās strādājošo Latvijas pārstāvju iespēja dienesta laikā ieceļot Latvijā bez šāda sloga ir būtiska Latvijas starptautisko interešu efektīvai aizstāvībai.

Vēstules teksts:

Saeima 2016. gada 31. oktobrī Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā pirmajā lasījumā pieņēma likumprojektu par grozījumiem Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā (turpmāk – “likumprojekts”). Likumprojekts tieši skar Latvijas diasporas tiesības un intereses, radot negatīvas sekas Eiropas valstīs dzīvojošajiem Latvijas valstspiederīgajiem, kuri saiknes uzturēšanai ar Latviju tajā ieceļo ar saviem ārpus Latvijas reģistrētajiem transportlīdzekļiem. Līdz ar to Eiropas Latviešu apvienība lūdz Saeimu turpmākajā likumprojekta virzībā ņemt vērā turpmāk izklāstītos apsvērumus un priekšlikumus.

Likumprojekta 3. pantā noteikts, ka “transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa maksātājs ir [..] persona, kura ir Latvijas pilsonis vai nepilsonis, [..] lai piedalītos ceļu satiksmē Latvijas teritorijā ar ārvalstīs reģistrētu [..] automobili”. Likumprojekta 6. pantā paredzēts ārvalstīs reģistrēta transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa maksāšanas apjoms un kārtība, kā arī noteikts, ka nodokļa atvieglojumus vai izņēmumus tiem nepiemēro (9.1 pants).

Tiem Latvijas valstspiederīgajiem, kuru mītnes zemes ir ārpus Latvijas, piederošie transportlīdzekļi visbiežāk ir reģistrēti šajās valstīs, kā to paredz šo valstu tiesību normas. Šie latvieši, īpaši Eiropā dzīvojošie un lielu ģimeņu vecāki, savu tuvinieku apmeklēšanas, atvaļinājuma pavadīšanas, darījumu un dienesta nolūkos Latviju apmeklē arī ar saviem automobiļiem. Ar likumprojektu šiem automobiļiem Latvijā tiek noteikts cita apmēra – turklāt nesamērīgi lielāks – nodoklis nekā Latvijā reģistrētajiem transportlīdzekļiem. Līdz ar to likumprojekts rada būtisku apgrūtinājumu Latvijas diasporas saiknes uzturēšanai ar Latviju. Tas ne tikai groza pašas Latvijas valsts deklarēto rīcībpolitiku attiecībā uz diasporu un reemigrāciju1, bet arī rada bažas par Satversmei neatbilstošu nevienlīdzīgu attieksmi pret ārvalstīs dzīvojošajiem Latvijas piederīgajiem. Norāde uz to ir ietverta arī Saeimas Juridiskā biroja atzinumā.

Šāds regulējums skar arī Latvijas iespējas efektīvi aizstāvēt savas intereses starptautiskajās organizācijās. Daļa no Eiropā dzīvojošajiem Latvijas piederīgajiem ir Latvijas amatpersonas, kas saskaņā ar Valsts civildienesta likuma 37.1 pantu uz noteiktu laiku valsts interesēs norīkotas dienestā starptautiskā organizācijā – Eiropas Savienības, Eiropas Padomes un Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas iestādēs Briselē, Luksemburgā, Strasbūrā, Vīnē. Arī šiem cilvēkiem dienesta laikā savi auto jāreģistrē mītnes zemē, un norīkošana darbam starptautiskajās organizācijās šīm amatpersonām automātiski nepiešķir diplomātiskās vai konsulārās privilēģijas un imunitātes (līdz ar to likuma 6.panta 1.daļas 3. punktā paredzētais izņēmums tām nav piemērojams). Iebraucot Latvijā, likumprojekts ārvalstīs reģistrēta transportlīdzekļa nodokli piespriež arī šiem Latvijas interešu aizstāvjiem, kas ir pretrunā ar viņu darba sūtību un būtību. To nepieciešams likumprojektā novērst, piemēram, pēc analoģijas ar Aizsardzības ministrijas iesniegto priekšlikumu par izņēmumu attiecībā uz Aizsardzības ministrijas vai NBS dienestā esošu personu īpašumā, valdījumā vai turējumā esošiem transportlīdzekļiem, kas reģistrēti šo personu dienesta valstī un uz šā dienesta laiku.

Jānorāda arī uz pašreizējo strīdu starp Vāciju un Eiropas Komisiju par ceļu nodokli, kas diferencēti piemērojams dažādās Eiropas Savienības valstīs reģistrētiem transportlīdzekļiem. Eiropas Komisija ir vērsusies Eiropas Savienības Tiesā par šāda nodokļa neatbilstību Eiropas Savienības pamatprincipiem un tiesību aktiem par nediskrimināciju, personu, preču un pakalpojumu brīvu kustību2. Šo pamatprincipu uzturēšana ir stūrakmens Latvijas valstspiederīgo iespējām brīvi ceļot, studēt, apgūt jaunas prasmes un iemaņas un veidot savu dzīvi Eiropā. Tas ir tālejošs ieguldījums Latvijas cilvēkkapitālā un potenciāls Latvijas ekonomikas un zinātības izaugsmei. Līdz ar to Eiropas Latviešu apvienība aicina Saeimu rūpīgi izvērtēt, vai likumprojekts nav pretrunā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem un nerada lieku starptautiskas tiesvedības un sankciju risku Eiropas Savienības Tiesā.

ELA pieļauj, ka negatīva un nevienlīdzīga ietekme uz Latvijas diasporu nav bijis likumprojekta mērķis. Tāpēc aicinām likumprojektu grozīt, novēršot tā piemērošanu tiem transportlīdzekļiem, kas pieder vai ko Latvijā vada Latvijas valstspiederīgie, kuru reģistrētā dzīvesvieta ir ārpus Latvijas.

Lai arī turpmāk konsekventi gādātu par ārpus Latvijas dzīvojošo latviešu tiesību aizsardzību likumdošanas procesā, aicinām Saeimu attiecībā uz likumprojektiem, kuri skar Latvijas piederīgos ārvalstīs, kā līdzatbildīgo komisiju noteikt arī Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisiju. ELA ir gatava konsultēt Saeimu par Latvijas diasporas tiesībām un interesēm saistītos jautājumos un iepazīstināt ar savu darbu šajā jomā.

Vēlam Jums saturīgu un auglīgu darbu, atceroties, ka Latvija ir tik stipra, cik stipra ir tās saikne ar saviem cilvēkiem, arī ārpus Latvijas robežām mītošajiem.

1 Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnes 2012. - 2018. gadam; http://polsis.mk.gov.lv/documents/3782

2 http://www.lsm.lv/lv/raksts/arzemes/zinas/ek-apstrides-tiesa-vacijas-ieviesto-lielcelu-nodevu-citu-valstu-autovaditajiem.a203206/

Citas ziņas

Citas ziņas pasaulē