Ar pasaules pieredzi Latvijā
Par biedrību

Biedrība “Ar pasaules pieredzi Latvijā” (“AppLV”) ir pirmā un vadošā uz remigrāciju vērstā nevalstiskā organizācija Latvijā. Biedrība formāli ir dibināta 2017. gada 6. jūnijā, bet šīs remigrantu kustības aizsākumi meklējami jau 2016. gada novembrī.

AppLV cieši sadarbojas ar Pasaules brīvo latviešu apvienību (PBLA), Eiropas Latviešu apvienību (ELA), Ārlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Latvijas investīciju un attīstības aģentūru (LIAA), Stokholmas Ekonomikas augstskolu Rīgā, kā arī citām diasporas organizācijām, jaunuzņēmumiem un līdzīgi domājošām biedrībām Latvijā. Biedrības pārstāvji darbojas arī jaunizveidotajā Diasporas konsultatīvajā padomē.

AppLV aktivitātes ietver ikmēneša pieredzes stāstu vakaru organizēšanu gan Rīgā, gan arī reģionos, lai veicinātu tīklošanos un remigrantu kopienas veidošanos Latvijā, kā arī uzrunātu potenciālos remigrantus visā pasaulē. Šo pasākumu mērķis ir plašāk atspoguļot reālas remigrācijas pieredzes, kliedējot diasporas vidū izplatītus mītus gan par dažāda veida šķēršļiem, ar kuriem saskaras remigranti, gan par patieso dzīves situāciju Latvijā.

Plašāks AppLV kustības pamatprincips ir iedvesmot kultūras maiņu un kliedēt mītus, ka Latvijā “viss ir slikti”. Mēs vēlamies veicināt sadarbības kultūru, atbalstīt sabiedrības atvērtību dažādajam un veicināt ārvalstnieku integrāciju. Bagātinot, atbalstot viens otru un veidojot jaunas sadarbības, mēs vēlamies būt dzīvs piemērs, ka Latvijā viss ir iespējams!

Kur mūs var atrast:
“Ar pasaules pieredzi Latvijā” Facebook lapa –
https://www.facebook.com/ArPasaulesPieredzi/
“Ar pasaules pieredzi Latvijā” Facebook grupa
https://www.facebook.com/groups/ArPasaulesPieredzi/

Šeit būs iespēja uzzināt par visiem mūsu pasākumiem, gan skatīt tiešraides no ikmēneša tikšanās reizēm, apspriet aktualitātes, kā arī būt lietas kursā par aktuāliem tematiem un jaunumiem.

Elementu skaits: 1

Valde
Elīna Grīniece

Valdes priekšsēdētāja – Remigrantu un diasporas zināšanu pārnese

andrisberzins@gmail.com

371 67285585

Miks Muižarājs

Valdes priekšsēdētāja vietnieks, remigrācijas un diasporas rīcībpolitika

andrisberzins@gmail.com

371 67285585

Kristaps Loze

Valdes priekšsēdētāja vietnieks, likumdošanas, juridiskie un finanšu jautājumi

andrisberzins@gmail.com

371 67285585

Māra Rūse

Remigrantu un diasporas zināšanu pārnese

andrisberzins@gmail.com

371 67285585

Anna Vladimirova-Kryukova

Ārzemnieku un mazākumtautības pārstāvju integrācija

andrisberzins@gmail.com

371 67285585

Liene Jansone

Remigrantu kopienas stiprināšana

andrisberzins@gmail.com

371 67285585

Elizabete Auniņa

Remigrācijas atspoguļojums medijos

andrisberzins@gmail.com

371 67285585

Elementu skaits: 7

Mērķi
1) Apvienot cilvēkus, kas atgriezušies vai pārcēlušies uz dzīvi Latvijā, un pārstāvēt
reemigrantu kopienas intereses Latvijā;
1) Apvienot cilvēkus, kas atgriezušies vai pārcēlušies uz dzīvi Latvijā, un pārstāvēt reemigrantu kopienas intereses Latvijā;
Kolonnas virsraksts

2) Veicināt ārzemēs dzīvojošo Latvijas valstspiederīgo atgriešanos Latvijā;

Kolonnas virsraksts

3) Radīt auglīgu augsni uz sociālekonomisku un intelektuālu izaugsmi vērstu ideju attīstībai Latvijā un, apvienojot Latvijas reemigrantu intelektuālo potenciālu, veicināt zināšanu pārnesi Latvijas attīstībai un labklājībai;

Kolonnas virsraksts

4) Sekmēt pasaules pieredzei atvērtas domāšanas izplatību Latvijā;

Kolonnas virsraksts

5) Veicināt to ārvalstnieku, kas pārcēlušies dzīvot Latvijā, iekļaušanos Latvijas sabiedrībā.

Elementu skaits: 5

Tuvākie notikumi
Aizvadītie notikumi

Kontaktinformācija:

Map Data
Map data ©2019 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google
Map DataMap data ©2019 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google
Map data ©2019 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google
Map
Satellite