Apvienotā Londonas latviešu un Miera draudze

Dievkalpojumi parasti notiek Zviedru baznīcā Londonā un Rofantas dievnamā. Dievkalpojumus Londonā vada draudzes māc. Elīza Zikmane, ja nav norādīts citādi. Bērniem dievkalpojuma laikā Londonā notiek atsevišķas nodarbības - zīmēšana, iekrāsošana, bērnu Bībeles lasīšana. Pēc dievkalpojumiem Londonā, izņemot Ziemsvētku vakaru un Lielo piektdienu, ir sadraudzības brīdis pie kafijas. Ikviens ir aicināts līdzi ņemt groziņu, lai kopā sanāktu jauks cienasts!

Kontaktpersonas:

* Māc.Elīza Zikmane. Tel. 020 7388 0844. Mob. 07986 439 970. E - pasts: eliza.zikmane@btopenworld.com.

* Terēze Bogdanova, Draudzes priekšniece. Mob. +44 7787 90952. E- pasts: tereze.bogdanova@gmail.com.


 

Kontakti

020 7388 0844

http://www.draudze.org.uk/lv/?ct=london_miera

Kartes dati
Informācija par karti ©2017 Google
Kartes datiInformācija par karti ©2017 Google
Informācija par karti ©2017 Google
Karte
Satelīts