Aprūpes grupa

Darbinieki aprūpē klientus, kuri vecāki par 70 gadiem un kuri bez palīdzības nevarētu dzīvot savās mājās. "Laima" strādā pēc federālās valdības noteikumiem, kas to finansiāli uztur. Par pakalpojumiem klienti maksā nelielu summu.

Kontaktpersona: Baiba Liepiņa, vadītāja


Kontakti

61 02 97440870

http://www.slb.org.au/SLB_new/Pages_LV/AgedCare_LV.html