Amerikas Latviešu tautiskā savienība

ALTS ir viena no visvecākajām latviešu biedrībām Amerikā un ir veikusi milzīgu politisku un kulturāli sabiedrisku darbu, kas cieši saistīts ar brīvās Latvijas tapšanas vēsturi, turpinājies visus okupācijas gadus un saistīts arī ar otrreizējo Latvijas neatkarības atgūšanu. Un turpinās vēl šodien nepārtrauktā palīdzībā dzimtenes grūtdieņiem, jaunatnei, bērniem.

ALTS darbība saistījusies un saistās vēl šodien ar latviskās dzīves ziņas, kultūras un valodas saglabāšanu, atbalstot jauniešu piedalīšanos latviskajos pasākumos, nometnēs, vasaras vidusskolās, studijās Rietumos un pēdējos 15 brīvības gadus arī jauniešu izglītību Latvijā.

Kontaktpersona: Vilnis Bērziņš, ALTS priekšnieks


Kontakti

617 524 2210