Amerikas Latviešu Jaunatnes apvienība


ALJA ir galvenā organizācija, kas vieno latviešu jauniešus Amerikā.

* ALJA pulcina latviešu jauniešus, rīkojot pasākumus un izsludinot informāciju par latviešu sanāksmēm, koncertiem, kulturas pasākumiem un citiem latviešu notikumiem.

* ALJA pārstāv latviešu jauniešus, strādājot kopā ar citām latviešu organizācijām.

* ALJA uztur latvietību Amerikā, vienojot latviešu jaunatni un audzinot nākāmās paaudzes latviešu organizāciju vadītājus.


Katrs ALJA biedrs saņems:

* atlaides ALJA pasākumos.

* ALJA e-pastus, kur atrodas visjaunākā informācija par latviešu jauniešu pasākumiem Amerikā.

* "ALJA Ziņas" avīzi.

* Divus "Vēja zvani" izdevumus (ALJA literārais žurnāls) katru gadu.

* Biedru statusu ASV galvenā latviešu jauniešu organizācijā.


Kontaktpersona: Aleksandra Maļinovska, priekšsēde

Kontakti


https://sites.google.com/site/aljamajaslapa/