Amerikas Latviešu Baptistu Apvienība

Kontaktpersonas:
1) Uldis Ukstiņš, ALBA priekšsēdis un mācītājs
2) Pēteris Aļļe, vicepriekšsēdis
3) Jānis Plostnieks, sekretārs
4) Ģirts Stūrmanis, kasieris



Kontakti


http://www.latvianbaptistsinamerica.org/