Aiovas Latviešu biedrība

ALB nodibinājās Aiovas galvaspilsētā Demoinā 1950.gada Jāņu vakarā, kad Egons Rūvalds klātesošos iepazīstināja ar viņa izstrādātajiem statūtiem jaunas organizācijas veidošanai, kura apvienotu visus Aiovā dzīvojošos latviešus savstarpējai palīdzībai un lai turpinātu dzimtenes tradīcijas.

Biedrība katru gadu atzīmē Valsts svētkus, Draudzīgo aicinājumu, aizvesto piemiņas dienu un svin Jāņus. Rudenī populārs ir Rudens sarīkojums, kuru organizē Dāmu komiteja. Ziemassvētku laikā, sadarbībā ar Aiovas luterāņu draudzi, rīko eglīti. Eglītē saziedoto naudu nosūta trūcīgo ģimeņu bērniem Latvijā. Koris katru gadu rīko Pavasara kora koncertu. Atsevišķi no biedrības kopš 1974.gada darbojas kokļu ansamblis “Koklētāji” Rutas Seskis vadībā, kuplinot biedrības sarīkojumus. Biedrībā viesojas arī mākslinieki no Latvijas, sniedzot koncertus un teātra izrādes. Pēdējos gados veidojas jauna paaudze, kurai būs vajadzība pēc latviešu skolām un skolotājiem. Biedrības iecere ir turpināt darbību, līdz notiks paaudžu nomaiņa.


Kontakti

515 262 7707